תרופות זה לא מותרות!

מתנדבי בריאות שווה לכל לא מוכנים לאפשר מצב בו אדם הנזקק לתרופה מסויימת לא יוכל לקדם את בריאותו בשל חסרון כיס. המצב הזה לא ייתכן, ובאמצעות חלוקת התרופות הארצית של 'בריאות שווה לכל' – , ניתן המענה למצוקה הקיימת.

בית המרקחת הקהילתי , מפעיל באמצעות תרומות קו חלוקה ארצי לתרופות מרשם. מתנדבי בית המרקחת הקהילתי מספקים עבור חולים כרוניים תרופות הנמצאות בסל הבריאות, ואף מסייעים לאלו הזקוקים באופן חיוני לתרופות שאינם כלולות בסל הבריאות.

כל התרופות מאופסנות בתנאים אופטימליים לשמירה על איכותם, באחריותו של הרוקח האחראי של 'בריאות שווה לכל'. כך יכולים אלו שאינם נזקקים עוד לתרופות מצילות חיים, להעביר אותם בקלות מכל מקום בארץ, מתוך ידיעה שבבית המרקחת הקהילתי יעבירו את התרופות לאלו הזקוקים להם במיוחד.

הפונים לקבלת שירות, מידע או תרופות מכל רחבי הארץ, ייענו על ידי מתנדבים שיעבירו את המארזים, לאחר אישורם על ידי הרוקח האחראי,  מלב אל לב.